ugunskurs

Archive for August, 2011

Lietus dziesma

Friday, August 12th, 2011

Pie manis atnāca lietusvīrs. Apsēdās un klusēja.
Vinš bija aizmirsis lietus dziesmu.
Viņa dvēsele bija izkaltusi un sausā mute mēmi kliedza.

Tas bija sen un es vairs neatceros dienu.
Kopā daudzas negulētas naktis. Klusējot.
Lietus dziesma ir tik skaista, pie sevis, iekšā, tā ir jāizdzied.

Pie manis atkal atnāca lietusvīrs.
Un šoreiz viņš atnesa arī lietu.