ugunskurs

Archive for August, 2015

Sunday, August 30th, 2015

Pelķu vīrs ir tas pats lietusvīrs, tikai maziņš
Un viņš ir ārā arī tad, kad spīd saule

Un viņš nav kluss un negaida domas
Un viņa mazo rotaļu lomas
Un viņa lielās iedomu
Pavisam nopietnās nedarbu
Slapjās rokas
Ir sausas, saulē baltas
Kad negaidi

Un viņš mēdz klusēt, kad ir noguris
Mazais lietusvīrs
Guļ
Peļķē ielijis